Categories

Tags

ຂັ້ນຕອນການເຈ​ລະ​ຈາ​ເຕັກ ນີກ​ເປີດ​ຕະ​ຫຼາດ​ ດານສຸຂະອານາໄມ ສຳລັບການ​ ສົ່ງ​ອອກ​ພືດ ແລະ​ ຜະ​ລິດຕະ​ພັນພືດຈາກ​ ສ​ປ​ປ​ລາວ ​ໄປ​ ສ​ ປ​ຈີນ


  • Author: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-11-24 17:36:16
  • File Size: 2,978 Kb.
  • Downloads: 114

Detail

ຂັ້ນຕອນການເຈ​ລະ​ຈາ​ເຕັກ ນີກ​ເປີດ​ຕະ​ຫຼາດ​ ດານສຸຂະອານາໄມ ສຳລັບການ​ ສົ່ງ​ອອກ​ພືດ ແລະ​ ຜະ​ລິດຕະ​ພັນພືດຈາກ​ ສ​ປ​ປ​ລາວ ​ໄປ​ ສ​ ປ​ຈີນ