Categories

Tags

ເນື່ອງໃນວນັສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ2021


  • Author: ກອງທືນຫຼຸກຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-11-24 17:08:55
  • File Size: 2,656 Kb.
  • Downloads: 118

Detail

ການພັດທະນາຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ