Categories

Tags

ວາ​ລະ​ແຫ່ງ​ຊາດກ່ຽວກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ-ການ​ເງິນ (2021-2023) ທີ່​ຕິດ​ພັນກັບ​ຂະ​ແໜງກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້


  • Author: ທ່ານ ປອ ພົມ​ມີ ອິນ​ທິ​ຈັກ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-09-15 15:53:15
  • File Size: 411 Kb.
  • Downloads: 266

Detail