Categories

Tags

​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ


  • Author: ວິລະກອນ ພິລົມລັກ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-10-23 10:53:39
  • File Size: 3,241 Kb.
  • Downloads: 831

Detail

ວິ​ສາ​ຫະ​ກີດ, ຂະ​ໜາດ​ກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ